Rekisteritiedot

Tässä asiakirjassa kuvataan asiakkaan datatiedoston säilyttämistä ja henkilötietojen käsittelyä planbrothers.io -domainissa ja siihen liittyvissä domaineissa (kuten audits.io, incy.io, pelastussuunnitelma.fi, pelsu.fi, poikkeamaraportointi.fi, ja tulsu.fi) ja tuotteissa.

Yhteyshenkilö


Arttu Vesterinen
Plan Brothers Oy
Annankatu 27 A
00100 HELSINKI

+358 20 131 0611
arttu.vesterinen@planbrothers.io

Rekisterin ylläpitäjä


Plan Brothers Oy
Annankatu 27 A
00100 HELSINKI

+358 20 131 05
www.planbrothers.io
tuki@planbrothers.io

Rekisterin nimi


Plan Brothersin asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin tarkoitus


 • asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen
 • rekisterin ylläpitäjän palveluiden markkinointi
 • rekisterin ylläpitäjän liiketoiminnan ja tähän liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjottujen palvelujen kohdentaminen

Rekisterin tietosisältö


Rekisterissä voidaan säilyttää seuraavat tiedot:

 • perusasiakastiedot, kuten:
  • etunimi ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero)
  • salasana (säilytetään salattuna)
  • käyttäjäluvat
  • käyttäjien asetukset (esim. kieli)
 • käyttäjän suostumus liittyen sähköpostiin, tekstiviesteihin ja muihin suoramarkkinoinnissa käytettäviin automatisoituihin järjestelmiin

Tavanomaiset tiedonlähteet


Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään näiden suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä, varastoida ja päivittää muiden rekisterinpitäjien rekistereistä, joissa tarjotaan osoitteita, päivityksiä ja muita vastaavia palveluita.

Voimme automaattisesti kerätä käyttäjistämme tietoja, joita tietyissä olosuhteissa voidaan pitää henkilötietoina. Lisää tietoa automaattisesti kerätyistä tiedoista voi lukea Evästekäytännöstämme.

Tavanomainen tietojen luovutus


Rekisterinpitäjä ei tavallisesti luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Jos asiakastietojen luovutus kolmansille osapuolille tulee kyseeseen, asiakkailta pyydetään asianmukainen suostumus etukäteen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoa voidaan säilyttää palvelimilla, jotka saattavat sijaita EU:n ja Euroopan talousalueen sisällä tai niiden ulkopuolella.